EN
搜索
按品牌找车 按用途找车 精准搜索
查询条件:
新能源汽车
清除查询条件
为您找到: 324 个符合条件的产品
装备质量: 13550
最高车速: 80以下
车身长度: 12米以上
最高续航里程: 400公里以上
座位数: 31-40座
电动机型号: FTTB100
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 400公里以上
电动机型号: FTTB060
额定载重: 1310
货箱长度: 4140
货箱形式: 厢式
驱动形式: 前置前驱
厂商指导价: 22.73 万元
驱动形式: 前置后驱
最高续航里程:
最高车速: 100-120
换挡形式: 暂缺
电动机型号:
座位数: 10-20座
厂商指导价: 130 万元
电动机型号: TZ368XSD08
额定载重: 2925
货箱长度: 4510  4210
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
电动机型号: TZ260XSD20
额定载重: 1305
货箱长度: 4210  4510
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里  400公里以上
电动机型号: TZ310XS-LKM0501
额定载重: 1305
货箱长度: 4210  4510
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里  200-300公里  400公里以上
电动机型号: TZ310XS-LKM0501
额定载重: 1305
货箱长度: 4210  4510
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
驱动形式: 前置前驱
最高续航里程:
最高车速: 暂缺
换挡形式: 暂缺
电动机型号:
座位数: 10座以下
厂商指导价: 16.98 万元
最高续航里程: 200-300公里
电动机型号:
货箱长度: 2550
额定载重: 830
车厢容积: 4-6方
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 13.69 万元
装备质量: 2605
最高车速: 100-120
车身长度: 6-7米
最高续航里程: 200-300公里
座位数: 10座以下  10-20座
电动机型号:
厂商指导价: 28.75 万元
最高续航里程: 200-300公里  300-400公里  暂缺
电动机型号:
货箱长度:
额定载重: 1400
车厢容积: 6-8方
驱动形式: 前置前驱
厂商指导价: 23.87 万元
装备质量: 12250
最高车速: 80以下
车身长度: 12米以上
最高续航里程: 300-400公里
座位数: 31-40座
电动机型号: TZ400XSYTB31
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号: TZ310XS-LKM0503
额定载重: 1300
货箱长度: 4200
货箱形式: 厢式
驱动形式: 暂缺
厂商指导价: 暂无报价
座位排数: 双排
额定载重:
换挡形式: 暂缺
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号:
最大马力:
厂商指导价: 25.68 万元
装备质量:
最高车速: 暂缺
长/宽/高: 10690×2500×3430
最高续航里程: 150-200公里
座位数: 41-50座
电动机型号:
厂商指导价: 暂无报价
装备质量: 12100  2100
最高车速: 80以下
车身长度: 11-12米
最高续航里程: 300-400公里  150公里以下
座位数: 41-50座  10座以下
电动机型号: TZ400XSKL280
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 300-400公里
电动机型号: TZ365XSB05
额定载重: 1330
货箱长度: 4165
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 24 万元
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号: TZ249XSC7BY001
额定载重: 2125
货箱长度: 3025  3155  2700
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 150-200公里  200-300公里  200-300公里
电动机型号: TZ249XSC7BY001
额定载重: 1370
货箱长度: 2700  3155  3025
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
最高续航里程: 200-300公里  150-200公里
电动机型号: TZ249XSC7BY001
额定载重: 2150
货箱长度: 3155  2700  3025
货箱形式: 厢式
驱动形式: 4 X 2
厂商指导价: 暂无报价
加载更多
document.write ('